ЈАВЕН ПОВИК за доделување на финансиска помош на здруженија на граѓани од Општина Делчево за 2018 година

Печати

Минати конкурси

ЈАВЕН ПОВИК за доделување на финансиска помош на здруженија на граѓани од Општина Делчево за 2018 година

Со цел да се зацврсти и унапреди соработката на Општината со граѓанските организации, Општина Делчево ќе врши распределба на средства од Буџетот на Општината за 2018 година кои се наменети зфинансиска помош  на здруженија на граѓани согласно Правилникот за условитеначинот и постапката за доделување на финансиска помош на спортски клубови, спортски здруженијаправни лица во областа на спортот и здруженија на граѓани (Сл.гласник на Општина Делчево бр.2/2018) и согласно утврдените критериуми објавени во овој повик.
Се повикуваат сите граѓански здруженија кои се  регистрирани на подрачјето на Општина Делчево, да достават свои апликации во предвидениот рок. 

За подетални информации прочитајте го јавниот повик на следниот ЛИНК

Доколку сте заинтересирани да аплицирате потребно е да ја пополните следната пријава , како и ИЗЈАВА дека немате одобрено и  добиено финансиски средства од други институции, организации или други извори на средства, а што би значело двојно финансирање на истите активности од различни извори

Share/Save/Bookmark