Закони и правни акти

Печати

 

Р.Бр. ДЕТАЛЕН ОПИС НА ДОКУМЕНТ Датум на објавување/стапување на сила Гласило ПРЕВЗЕМИ
1. Закон за ратификација на Конвенцијата на Обединетите нации против корупцијата 26.03.2007 / 03.04.2007 Сл. весник/година: 37 / 2007
2.

Закон за спречување на корупцијата

26.04.2002 / 04.05.2002

28/2002

  • Измена и дополнување
12.07.2004
  • Пречистен текст
24.11.2004
  • Измена и дополнување
01.12.2006
  • Одлука на Уставен суд
10.01.2007
  • Измена и дополнување
21.01.2008
  • Дополнување
24.12.2008
3. Закон за градење 28.10.2009 / 05.11.2009
Сл. весник/година: 130/2009
4. Закон за јавните набавки 12.11.2007 / 20.11.2007
Сл. весник/година: 136/2007
  • Измена и дополнување
15.10.2008
Share/Save/Bookmark