Извештаи за работа на ЈПКД "Брегалница"-Делчево

Печати

За преглед на соодветниот документ во PDF формат кликнете на неговиот назив:

 1. Шестмесечен извештај за финансиското работење на ЈПКД „Брегалница“ Делчево
  (втор квартал 2019 година - 01.01.2019 - 30.06.2019 )
 2. Тримесечен извештај за финансиското работење на ЈПКД „Брегалница' Делчево
  (прв квартал 2019 година - 01.01.2019 - 31.03.2019)
 3. Деветмесечен извештај за финансиското работење на ЈПКД „Брегалница“ Делчево
  (трет квартал 2018 година - 01.01.2018 - 30.09.2018)
 4. Шестмесечен извештај за финансиското работење на ЈПКД „Брегалница“ Делчево
  (втор квартал 2018 година - 01.01.2018 - 30.06.2018 )
 5. Тримесечен извештај за финансиското работење на ЈПКД „Брегалница“ ДЕЛЧЕВО
  (прв квартал 2018 година - 01.01.2018-31.03.2018)
 6. Извештај за работа на ЈПКД „Брегалница“ - Делчево за 2018 година
 7. Извештај за работа на ЈПКД „Брегалница“ - Делчево за 2017 година
 8. Извештај за работа на ЈПКД „Брегалница“ - Делчево за 2016 година
 9. Извештај за работа на ЈПКД “Брегалница“ - Делчево за 2015 година 
 10. Извештај за работа на ЈПКД “Брегалница“ - Делчево за 2014 година
 11. Извештај за работа на ЈПКД "Брегалница"-Делчево за 2013 година
 12. Извештај за работа на ЈПКД "Брегалница"-Делчево за 2012 година
 13. Извештај за работа на ЈПКД "Брегалница"-Делчево за 2011 година
 14. Извештај за работа на ЈПКД "Брегалница"-Делчево за 2010 година

 

Share/Save/Bookmark