ЈАВЕН ПОВИК за доделување на финансиска помош на здруженија на граѓани од Општина Делчево за 2023 година

Прегледи: 1.030