КОНКУРС за доделување на 18 стипендии на одлични ученици од СОУ „М.М.Брицо“ од II, III и IV година -2024

Општина Делчево ќе додели 10 стипендии на редовни одлични ученици од СОУ „М.М.Брицо“ Делчево од II, III и IV година, во учебната 2023/2024 година, кои ги исполнуваат следните услови 1.1. Редовни одлични ученици од II, III и IV година во учебната 2023/2024 година, со континуиран просечен одличен успех од 4.50 до 5.00 и со примерно поведение. 1.2. Ученици чии … Продолжи со читање КОНКУРС за доделување на 18 стипендии на одлични ученици од СОУ „М.М.Брицо“ од II, III и IV година -2024