Археолошки локалитети

Населено место Општина Име Тип Период
Бигла Делчево Крсто Црква Старо христијанско време
Могила могила Римско време
Могила- Ано могила Римско време
Селиште населба Доцно античко време
Селиште населба и могила Римско време
Стара Река некропола Доцно античко време
Ветрен
(маалоЦрквенец)
Делчево Бела Река населба и некропола Доцно античко време
Ѓурѓева црква населба Доцно античко време
Могила могила Римско време
Вирче Делчево Големо Градиште населба Железно време
Мало Градиште могила Римско време
Прекинато Градиште градиште Доцно античко време
Турски гробишта могила Римско време
Црквиште (еднокорабна) Црква Старо христијанско време
Црквиште (св. Врач) Црква Старо христијанско време
Вратиславци Делчево Чука могила Римско време
Габрово Делчево Градиште градиште Доцно античко време
Скокото населба Неолитско време
Црквиште Црква Среден век
Град Делчево Градиште градиште хеленистичко и доцно античко време
Калиште населба Доцно античко време
Селце населба Доцно античко време
Делчево Делчево Градиште градиште Доцно античко време
Долно Градиште населба Неолитско време
Кула Кула Среден век
Могилка Тумул Железно време
Раново Село населба Доцно античко време
Студена Чешма могила Римско време
Чапаница населба Доцно античко време
Чука населба Неолитско време
Драмче Делчево Берова Чешма населба Доцно античко време
Врница некропола-тумули Железно време
В’чковско Маало некропола Доцно античко време
Градиште населба Железно време
ГрадиштеI градиште Доцно античко време
Градиште II Присој градиште Римско време
Јазова Чука тумули Железно време
Дулица Македонска Каменица Бегов Даб базилика Старо христијанско време
Градиште градиште Доцно античко време
Калата градиште Доцно античко време
Манастир населба; црква и некропола Римско време; старо христијанско време
Селиште- Св Илија населба Римско време
Ќерамидилница Црква Старо христијанско време
Црква Црква Старо христијанско време
Ѕвегор Делчево Амам могила Римско време
Големо Градиште градиште Доцно античко време
Илина Црква Црква Старо христијанско време
Мало Градиште градиште Доцно античко време
Петрова Могила населба Римско време
Илиово Делчево Боришко Маало црква и некропола Среден век
Гробишта населба Доцно античко време
Киселица Делчево Бопгословец Црква Старо христијанско време
Дупките могила Римско време
Могилка населба Доцно античко време
Пештера населба Неолитско време
Чукутин Дол могила Римско време
Косово Дабје Делчево Дервен градиште Среден век
Драндовица Црква Старо христијанско време
Могила Дервен могила Римско време
Костин Дол Македонска Каменица Јачков Рид- Селиште населба неолитско и римско време
Селиште населба и могила; црква Римско време; старо христијанско време
Чукар населба неолитско и доцно античко време
Косевица Македонска Каменица Градиште градиште Доцно античко време
Гробишта- Селниште населба Римско време
Кукли-Чукли некропола-тумули Доцно железно време
Луковица Македонска Каменица Ѓурѓина Ливада тумул; населба; црква Железно време; римско време; старо христијанско време
Могили могили Римско време
Македонска Каменица Македонска Каменица Говедарник некропола Доцно античко време
Гробишта црква и некропола Старо христијанско време
Попова Глава могила Доцно античко време
Стари Гробишта некропола Среден век
Црква могили Римско време
Чукарче Тумул Железно време
Моштица Македонска Каменица Градиште градиште Доцно античко време
Грамадје населба; црква и некропола Доцно античко време; среден век
Кладенци населба Доцно античко време
Павлин Дол населба Доцно античко време
Полицеј населба Доцно античко време
Равниште Тумул Железно време
Станков Дол тумули Железно време
Нов Истевник Делчево Ќерамидарка населба Доцно античко време
Очипала Делчево Врница могила Римско време
Јурто населба Доцно античко време
Пресечен Камен-Градиште градиште Доцно античко време
Топчин Могила могила Римско време
Чукарче црква и некропола Старо христијанско време
Разловци Делчево Градишта градиште Доцно античко време
Грнчарица населба Римско време
Гробишта населба; црква и некропола Доцно античко време; старо христијанско време
Олшан Град Утврдена населба Доцно античко време
Селиште населба Римско време
Саса Македонска Каменица Балташтица топилница Среден век
Градиште градиште Доцно античко време
Јагодинска Река топилница Среден век
Конарник црква Старо христијанско време
Мадем топилница Среден век
Манаститиште црква Среден век
Петрова Река топилница Среден век
Свиња Река топилница Среден век
Ќеровица населба Доцно античко време
Селник Делчево Кадин Чифлик населба Доцно античко време
Стамер Делчево Кукул могила Римско време
Стар Истевник Делчево Браниград-Ѓурова црква црква Старо христијанско време
Грамаѓе населба; црква Римско време; старо христијанско време
Даутов Чукар градиште Доцно античко време
Тодоровци Македонска Каменица Пресечник населба Железно време
Тработивиште Делчево Асанова Лака населба Доцно античко време
Градиште градиште Римско време
Градиште- Голак градиште Доцно античко време
Крастати камен- Слатина населба Римско време
Широчица црква Старо христијанско време
Турија Делчево Ширините населба Доцно античко време
Чифлик Делчево Петрушевец некропола-могили Римско време