Локален младински совет

  1. Вања Георгиевска – КУД “Гоце Делчев”,Делчево – Претседател
  2. Искра Георгиевска – Ромски културен и едукативен центар “ Тернипе MK” ,Делчево
  3. Анастасија Такева – Организација Жена , Делчево
  4. Ана Мавродиева – Регионален центар за застапување, Делчево
  5. Сара Ангелова – СОУ. М.М Брицо, Делчево

Милена Багевска – Општина Делчево, Службеник за млади