Општински симболи

-Официјален Грб на Општина Делчево-

ПечатиPDF

Општина во служба на граѓаните

(За преглед на Општинскиот грб со поголема резолуција кликни на сликата.)

-Официјално знаме на Општина Делчево

ПечатиPDF

Thumbnail image

(За преглед на Општинското знаме со поголема резолуција кликни на сликата.)