Граѓански сектор

Партнерство со граѓанскиот сектор

Со цел да се зацврсти и унапреди соработката на Општината со граѓанските организации, Општина Делчево три години по ред врши распределба на средства од Буџетот на Општината наменети зa финансиска помош  на здруженија на граѓани согласно со Правилникот за условите, начинот и постапката за доделување финансиска помош на спортски клубови, спортски здруженија, правни лица во областа на спортот и здруженија на граѓани (Сл.гласник на Општина Делчево бр.2/2018).

Согласно со утврдените критериуми по Јавниот повик за доделување финансиска поддршка на здруженија на граѓани од Општина Делчево за 2020 година и поднесените апликации, Општина Делчево во текот на 2020 година ќе ги финансира проектите, односно годишните програми на 8 здруженија на граѓани од Општина Делчево со вкупен износ од 360.000 денари.

Финансиската помош за спортските клубови, спортските здруженија и правните лица во областа на спортот од Општина Делчево за 2020 година е во висина од 710.000 ден. Финансиска помош добија 10 спортски здруженија и 1 правно лице за организирање спортски настан.Големина на фонт
Контраст