Извештаи на ЈКП Брегалница

 • Извештаи за 2022 година
 • Извештаи за 2021 година
 • Извештаи за 2020 година
 • Извештаи за 2019 година
 • Извештаи за 2018 година
 • Извештаи за 2017 година
 • Извештаи за 2016 година
 • Извештаи за 2015 година
 • Извештаи за 2014 година
 • Извештаи за 2013 година
 • Извештаи за 2012 година
 • Извештаи за 2011 година
 • Извештаи за 2010 година