Биланс на состојби на ЈКП Брегалница

  • Биланс на состојба за 2018 година
  • Биланс на состојба за 2017 година
  • Биланс на состојба за 2016 година
  • Биланс на состојба за 2015 година
  • Биланс на состојба за 2013 година
  • Биланс на состојба за 2014 година
  • Биланс на состојба за 2012 година