Budget and finances

 • Буџет на Општина Делчево за 2024 година
 • Буџет на Општина Делчево за 2023 година
 • Буџет на Општина Делчево за 2022 година
 • Budget of the Municipality of Delchevo for 2021
 • Budget of the Municipality of Delchevo for 2020
 • Budget of the Municipality of Delchevo for 2019
 • Budget of the Municipality of Delchevo for 2018
 • Budget of the Municipality of Delchevo for 2016
 • Budget of the Municipality of Delchevo for 2017
 • Budget of the Municipality of Delchevo for 2015
 • Budget of the Municipality of Delchevo for 2014
 • Budget of the Municipality of Delchevo for 2013
 • Budget of the Municipality of Delchevo for 2012
 • Budget of the Municipality of Delchevo for 2010
 • Budget of the Municipality of Delchevo for 2011
 • Budget of the Municipality of Delchevo for 2009