Села Рурални средини во Општина Делчево

Во Општина Делчево има 21 рурална заедница (села)

1.Стар Истевник 11.Полето
2.Нов Истевник 12.Очипала
3.Тработивиште 13.Ветрен
4.Разловци 14.Драмче
5.Вирче 15.Селник
6.Град 16.Бигла
7.Стамер 17.Турија
8.Ѕвегор 18.Илиово
9.Чифлик 19.Вратиславци
10.Габрово 20.Киселица
21.Косово Дабје