Територијалната противпожарна единица

Со децентрализацијата ТППЕ преминаа под ингеренции на Општините. ТППЕ во Делчево дејствува на територијата на општина Делчево. По потреба дејствува и во соседните општини, но и на територијата на цела држава.
TPPE DELCEVO
За време на големите шумски пожари кои ја зафатија територијата на државава во 2007 и 2008 година делчевските пожарникари учествуваа во гаснењето на пожарите во Малешевијата, во Македонска Каменица и во Дојран.
Во ТППЕ – Делчево се вработени 17 пожарникари.
За периодот 2005-2008 година извршени се вкупно 204 интервенции.
Година Интервенции на отворен простор Интервенции на објекти Технички интервенции Вкупно
2005 39 21 2 62
2006 24 20 3 47
2007 31 20 4 55
2008 23 13 4 40
Вкупно 117 74 13 204