РЕШЕНИЕ за свикување на Вонредна седница на Советот на Општина Делчево

Врз основа на член 40 став 1 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весникна РМ“ бр. 5/2002) и член 26  од Статутот на Општина Делчево (“Сл. гласник на Општина Делчево“ бр. 15/2013,2/2019 и 1/2021,Претседателот на Советот на Општина Делчево на ден 08.02.2023 година, донесe

 

РЕШЕНИЕ

за свикување на Вонредна седница на

Советот на Општина Делчево

 

I

            Свикувам вонредна седница на Советот на Општина Делчево.

Вонредната седница ќе се одржи на 08 .02.2023 (среда) со почеток во 17.00 часот, во Мултифункционалниот центар во Делчево. Центарот е сместен на вториот кат од Спомен-домот АСНОМ Делчево.

За седницата го предлагам следниот

 

Дневен ред

 

  1. Предлог-Одлука за доделување на парична помош од Буџетот на Општина Делчево за настраданото население од катастрофалниот земјотрес во Турција и Сирија.

II

Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Сл.гласник на Општина Делчево“.

Број 09-281/1
08.02.2023
Делчево

Совет на Општина Делчево
Претседател
Гоце Попов

Shares