A fence has been set up for greater security in the Rasadnik neighborhood

  • News

Екипи на ЈКП „Брегалница“ завршија со поставување заштитна ограда во населбата Басарица на крак од улицата „Мито Хаџивасилев Јасмин“. Со оградата изработена од армирана мрежа и во должина од околу 50 метри, се огради паркова површина, односно простор под кој има висок потпрен ѕид кој досегаше претставуваше ризик за жителите по нивната безбедност.

Поставувањето на заштитната ограда беше приоритет за жителите од оваа населба.

Shares