Тринаесет дворови конкурираат за најубаво уреден двор во Делчево

  • Новости

Тринаесет дворови во Делчево учествуваат во изборот за најубаво уреден двор. Пријавувањето по Jавниот конкурс заврши на 30 јуни, а по завршување на изборниот процес, Комисијата составена од стручни лица ќе ги посети дворовите и ќе избере најубаво уреден двор во Делчево. И оваа година најубавиот двор ќе се избира во две категории, индивидуално домување и колективно домување или правни лица.

Целта на оваа акција е сите заедно да придонесеме за поубаво Делчево, но и Општината да ги награди граѓаните и фирмите за улогата во разубавувањето на градот, а од друга страна и да се мотивираат граѓаните на Делчево да дадат свој придонес за разубавување на градот и за што повеќе зелени површини и хортикултурни креации.

За сопствениците за најдобро уредени дворови, Општина Делчево  има обезбедено парични награди во износ од 10.000 денари и за двете категории за индивидуално домување и колективно домување или правни лица.

Изборот на најубаво уреден двор во Делчево се реализира трета година по ред, а се спроведува во рамките на кампањата „Заедно до поубаво Делчево“ и согласно со Програмата за промоција и комуникација со јавноста и под мотото дека секој индивидуалец или институција и фирма кои со својот труд и креација за уредување на дворните површини придонесуваат за поубаво Делчево.

Shares