Општина Делчево со Сертификат за квалитет

  • Новости

Здружението за истражување, анализа, стандардизација и сертификација ИАСС Скопје издаде Уверение за стекнат  „Сертификат за квалитет IASS 2020: 2022“ на Општина Делчево. По извршена претходна интернет- анализа за позитивни споменувања, како и екстерна анализа од аспект на услужливост на купувачите, гаранција за услугите и позитивен пристап во соработката со трети компании, ИАСС одлучи дека Општина Делчево ги исполнува условите за овој Сертификат за квалитет.

Сертификатот е со важност од две години.

Општина Делчево пред 6 месеци се здоби и со Сертификат за општествена одговорност.

Shares