Неделата на имунизацијата во знакот на имунизацијата против ковид 19

По повод Европската недела на имунизација денеска во Делчево беа доделени 10 хуманитарни пакети на семејства кои живеат во социјален ризик, а кои изминатата година добиле новороденче, а беше доделен и пропаганден материјал за значењето на имунизацијата. Акцијата на која годинава се дава посебен аспект на имунизацијата против ковид 19 е во организација на НВО КХАМ и Општина Делчево, а со поддршка на Здравствениот дом во Делчево. Целта на оваа активност која се спроведува повеќе од 10 години во Делчево е  да се скенира состојбата на терен, да се проверат картоните за имунизација кај децата до 1 година, како и да се подигне свеста за важноста од редовната вакцинација.

Инаку, покрај актуелната имунизација против Ковид 19, последните неколку години во државава е осовремен календарот за имунизација. Воведени се две нови вакцини – вакцина против ротавирус и пневмококна вакцина. Вакцините кои се набавуваат во нашата држава се од производители од земји членки на Европската Унија, одобрени од Светската Здравствена Организација и се употребуваат и во нивните држави. Од Министерството за здравство потенцираат дека високот опфат на имунизација кај населението создава колективен имунитет, спречува појава на заразни заболувања и го заштитува детето и возрасните, најблиските членови во семејството и пошироката заедница. При овој процес потребно е сите да бидеме активно вклучени со цел заштита на колективното здравје.

Во Република Северна Македонија, со активна имунизација се започнува кон средината на минатиот век и со текот на времето бројот на болестите кои се превенираат со вакцинација сѐ повеќе се зголемува. Првата вакцинација во Република Македонија е воведена во 1948 година со воведување на вакцинација против туберкулоза.

0Shares
0