Делчево во втората фаза од Програмата РОМАКТЕД

  • Новости

Во рамките на имплементацијата на втората фаза на Програмата РОМАКТЕД  „Промовирање добро управување и зајакнување на Ромите на локално ниво“ 2021-2024, во Општина Делчево се одржа информативна средба на која учествуваа градоначалникот на Општина Делчево, Горан Трајковски, претставници од општинската администрација, како и националниот тим за поддршка на имплементацијата на Програмата РОМАКТЕД II, составен од Програмската канцеларија на Советот на Европа во Скопје, како и Институтот за истражување и анализа на политиките – Ромалитико.

Тимот за поддршка на имплементацијата на оваа Програма информираа за концептот и целите на втората фаза на Програмата РОМАКТЕД, а беше истакнато дека втората фаза од Програмата претставува поддршка на локалните власти да ги интегрираат специфичните активности/мерки за Ромите во главните локални политики, акциските планови поврзани со овие политики, буџетите и испораката на јавни услуги, со што ќе се зајакне демократското учество и зајакнување на локалната ромска заедница.

На средбата, беа дискутирани и можностите и структурите за подобра координација и имплементација на Програмата, а главниот фокус беше поддршката и подготвеноста на Општина Делчево за непречена и ефективна имплементација на Програмата РОМАКТЕД II .

 Општината Делчево е новата општина опфатена во втората фаза на Програмата РОМАКТЕД која е финансирана од Европската Унија и Советот на Европа и имплементирана од Советот на Европа.

Shares