Нова кабинетска опрема за природни науки во ООУ „Св.Климент Охридски“

Во ООУ „Св.Климент Охридски“ во Делчево комплетно се опремени кабинети за изучување предмети од групата природни науки. Станува збор за комплетно нова опрема на два кабинети и опремување на лабораторија за потребите на наставата по хемија и билогија, како и останатите предмети од групата природни науки.

Опремата е донација од Министерство за образование и наука, а целта е  унапредување на образовниот процес во основното образование, посебно препознавајќи ја важноста на изучувањето на природните науки.

0Shares
0