Објавен анкетен прашалник за квалитетот на услугите на Општина Делчево

  • Новости

Општина Делчево на својата веб –страница  delcevo.gov.mk, објави анкетен прашалник со цел да го измери задоволството на граѓаните од квалитетот на услугите на општинската администрација. Анкетата можете да ја потполните на следниот ЛИНК, а резултатите од неа ќе бидат искористени за да се направи анализа и да се интервенира во насока на подобрување на работата на одделенијата и секторите во Општина Делчево и да се подобри квалитетот на услугите што ги дава Општина Делчево.

Shares