Анкетен прашалник за мерење на квалитетот на веб-страницата на Општина Делчево

  • Новости

Општина Делчево на својата веб-страница  delcevo.gov.mk, објави анкетен прашалник кој е во насока на мерење на мислењето/ задоволството на граѓаните на Делчево за квалитетот на услугите/ информациите кои ги добиваат преку веб-страницата на Општина Делчево. Целта на објавената анкета е да се слушне мислењето на граѓаните, да се побараат сугестии за подобрување на активната транспарентност и отчетноста на Општина Делчево. Пополнувањето на анкетниот прашалник е анонимно, а можете да го пополните на следниот ЛИНК.

Shares