Утврдени општинските стипендисти

  • Новости

Комисијата за доделување ученички и студентски стипендии ја утврди листата на ученици и студенти кои ќе добиваат стипендии за учебната 2022/2023 година, согласно конкурсите за доделување ученички и студентски за ученици кои учат во СОУ „М.М.Брицо“ и студенти од Делчево кои учат на државните факултети.

Ученички стипендии

Општина Делчево за учебната 2022/2023 година додели 19 стипендиии за ученици кои учат во СОУ„Методи Митевски Брицо“ во две категориии.

Во првата категорија ученички стипендии, општинска стипендија ќе добиваат следните ученици:

 1.Елена Митевска

 2.Михаела Новоселска

 3.Ангела Петровска

4.Андреј Милчевски

5.Сандра Марковска

6.Кристијан Димитровски

7.Андреј Пановски

8. Сара Петровска

Учениците стипендијата ќе ја добиваат за период од девет (9) месеци, а висината на стипендијата е 1.000 денари.

 

Во втората категорија, добитници на ученички стипендии за одлични ученици од СОУ„М.М Брицо“ кои постигнале особено висок успех во учењето се :

1.Андреа Димиторвска

2. Ева Ивановска

3.Теодора Тодоровска

4.Ева Ристовска

5. Ива Ивановска

6.Стефанија Ќурчиска

7.Александра Попова

8. Љупка Тодоровска

9.Дамјан Маневски

10.Ерика Стоименовска

11 Фросина Јовановска

Учениците стипендијата ќе ја добиваат за период од девет (9) месеци во износ од 1.500 денари  месечно.

 

Студентски стипендии

Во првата категорија на студентски стипендии беа поднесени две барања, а согласно со критериумите стипендии добија:

1.      Каролина Кааџиска  студент на Правниот факултет„Јустинијан Први„ Скопје  втора година

2.      Мери Ризовска  студент на Факултет за медицински науки „Гоце  Делчев“ Штип трета година

  Во втората категорија стипендија добија:

1.       Ана Стојанова  студент  на Факултетот за природни и технички науки „Гоце Делчев“ Штип

2.       Елеонора Трајанова  студент на Факултетот за медицински науки„Св.Кирил и Методиј“ Скопје.

  Бидејќи и во двете категории стипендии остануваат непополнети места, Комисијата одлучи да се доделат непополнетите места и во двете категории со обновување на Конкусот и тоа во првата категорија  дополнително ќе се доделат уште 4 стипендии, а во втората категорија уште 2 стипендии.

Конкурсот ќе биде распишан на 09.02 2023 година. ЛИНК ОД КОНКУРСОТ

Shares