Во Делчево се спроведе авионското третирање против возрасни комарци

  • Новости

Во раните утрински часови се спроведе авионското третирање против возрасни комарци на територијата на Општина Делчево. Прскањето се вршеше со еколошкиот препарат CICERON 2.ULV кој е широкопојасен инсектицид одобрен од Бирото за лекови. Прскањето го вршеше лиценцирана фирма за авиоуслуги БОНИЕР ДООЕЛ Куманово, избрана по претходно спроведена тендерска постапка.
Во Делчево се третираше површина од 300 ha, односно на локации по речното корито на Брегалница, централно градско подрачје до езеро „Сандански“, реони и населби во градот и поширокиот опфат на Општината.
Општина Делчево секоја година врши соодветно третитрање на вектор-преносителите на заразни болести, а активноста е предвидена во Годишната програма за заштита на населението од заразни и други болести.
Shares