Анкета – Колку граѓаните на Делчево користат возила за микромобилност

  • Новости

Во рамки на кампањата за „Микромобилност и безбедно учество во сообраќајот“, Општина Делчево спроведува Анкета која е наменета за крајните корисници на возила за микромобилност (велосипеди, велосипеди со помошен мотор, електрични тротинети итн.). Идејата е граѓаните на Општина Делчево да учествуваат во анкетата и преку нивните одговори да се добие податок за нивните ставови во врска со употребата на овие возила за патувања на кратки растојанија.

Анкетата е на следниот ЛИНК

Shares