Објавени општинските стипендисти за 2023/2024

 • Новости

Комисијата за доделување ученички и студентски стипендии ја утврди листата на ученици и студенти кои ќе добиваат стипендии за учебната 2023/2024 година, согласно конкурсите за доделување ученички и студентскиза ученици кои учат во СОУ „М.М.Брицо“ и студенти од Делчево кои учат надржавните факултети.

Ученички стипендии

Општина Делчево за учебната 2023/2024 година додели 19 стипендиии за ученици кои учат во СОУ„Методи Митевски Брицо“ во две категориии.

По точка еден ученички стипендии, општинска стипендија ќе добиваат следните ученици:

 1. Маринела Тренчевска – трета година
 2. Ангела Петровска – четврта година
 3. Марија Магдалена Стоименовска – трета година

Учениците ќе ја добиваат стипендијата за период оддевет (9) месеци, а висината на стипендијата е 1.000 денари.

По точка два, добитницина ученички стипендии за одлични ученици од СОУ„М.МБрицо“ кои постигнале особено висок успех во учењето се:

 1. Дарија Спасевска – четврта година
 2. Ива Цонева – втора година
 3. Теодора Тодоровска – четврта година
 4. Лука Стоименовски – втора година
 5. Ивана Дамјановска – втора година
 6. Марија Салтировска – втора година
 7. Ива Ивановска – четврта година
 8. Вања Ѓеоргиевска – втора година
 9. Филип Петровски – четврта година
 10. Андреа Димитровска – трета година
 11. Јана Попова – втора година
 12. Милена Ордева – четврта година
 13. Стефанија Ќурчиска – трета година
 14. Дамјан Маневски – четврта година
 15. Елена Митевска – трета година
 16. Сара Петровска – трета година

Учениците ќе ја добиваат стипендијата за период од девет (9) месеци во износ од 1.500 денари  месечно.

Студентски стипендии

По точка еден oд студентски стипендии беше поднесено едно барање, а согласно со критериумите стипендија доби:

 1. Каролина Калаџиска – студент на правен факултет, трета година

Општинската студентска стипендија е во месечен износ од 2.000 денари и таа ќе се добива за период од 9 месеци.

По точка два од студентски стипендии беше поднесено едно барање, а согласно со критериумите стипендија доби:

 1. Гоце Аџиски – студент на градежен факултет, трета година

Општинската студентска стипендија е во месечен износ од 3.500 денари и таа ќе се добива за период од 9 месеци.

Shares