Одржана работилница: Младински активизам – Гласот на младите силата на промените

  • Новости

Локалниот младински совет (ЛМС) на општина Делчево заедно со “Здружение за млади Kреактив” одржаа работилница: Младински активизам – Гласот на младите силата на промените.

Работилницата ја водеше:

Виктор Атанасов –  (Кординатор за младинско учество Здружение за млади);

Милена Багевска  – (Службеник за млади, Општина Делчево )

На настанот учество земаа членови на ЛМС, ученици од основните училишта, невладини огранизации.

На настанот се дискутираше за младинскиот активизам – неговата важност и значење, улогата и важноста на младите во општеството, проблеми со кои се соочуваат младите и слично, каде преку предавања, работа во групи, дружба, освежување со храна и пијалоци младите се дружеа и едуцираа повеќе часови.

Shares