Утврдени стипендистите на Општина Делчево по повторениот Конкурс

Комисијата за доделување ученички стипендии ја утврди листата  ученици кои ќе добиваат ученички стипендии за учебната 2019/2020 година по  повторениот Конкурс за доделување ученички стипендии на одлични ученици од СОУ „М.М.Брицо“.

Под точка 1 од Конкурсот, се доделени 8 стипендии на одлични ученици од 2,3 и 4 година кои учат во СОУ„М М Брицо“Делчево,чии родители се невработени, со ниски месечни примања или приматели на социјална помош.

1.Софија Аралампиевска ученичка во II година

2.Ангела Анакиевска ученичка во II година
3.Ана Анакиева ученичка во III година

4.Ѓеоргина Витанова ученичка во III година
5.Глорија Димитровска ученичка во II година

6.Ана Манасиева ученичка во II година
7.Елеонора Велиновска ученик во II година
8.Димитрина Апостолова III година

Стипендијата е  во износ од 1000 денари, а ќе се исплаќа 9 месеци започнувајќи од јануари 2020.

По втората точка од Конкурсот стипендија доби Марта Тасева ученичка во III година.Стипендијата е во износ од 1500 денари, а ќе се исплаќа за период од 9 месеци започнувајќи од јануари 2020 г.. Финансиските средства за ученичките стипендии се обезбедени од Буџетот на Општина Делчево.

Оваа 2020 година Општина Делчево додели 28 стипендии од кои 18 се ученички за ученици кои учат во СОУ „М.М.Брицо“ и 10 студентски стипендии за студенти од Делчево коу студираат на државни факултети во Македонија.

Shares