Известување до политичките партии учесници на предвремените парламентарни избори

До

Политички Партии учесници на Предвремени
Избори за Пратеници на Собранието на РСМ
-Демократска партија на Албанците-ДПА
-Политичка Партија Демократи
-Коалиција МОЖЕМЕ
-Политичка партија Левица
-Алијанса за Албанците и алтернатива
-Политичка партија Глас за Македонија
-Граѓанско Демократска Унија-ГДУ
-ИНТЕГРА-Македонска конзервативна партија
-Демократска Унија за Интеграција-ДУИ
-СДУ Скопје
-Единствена Македонија
-МОРО-Работничка партија
-ВМРО-ДПМНЕ И КОАЛЦИЈА“ОБНОВА НА МАКЕДОНИЈА“

  

ПРЕДМЕТ: Известување

 Почитувани,

Врз основа на член 78 од Изборниот законик (Службен весник на Република Македонија бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11,54/11,142/12,31/13,34/13,14/14,30/14,196/15,35/16,97/16,99/16,136/16,142/16,67/17,125/17,35/18,99/18,140/18,208/18 и Службен весник на Република Северна Македонија бр.27/19,98/19 и 42/20) а согласно Одлуката за определување на места за истакнување на изборни плакати во општина Делчево со број 09-785/1 од 25.04.2016 година донесена од Совет на Општина Делчево на ден 26.06.2020 година  Општина Делчево Ве ИЗВЕСТУВА и поканува да земете учество за  Одредување на место за истакнување на изборни плакати за секоја политичка партија со влечење на ждрепка која ќе се одржи во 14.00 часот во просториите Мултифункционалниот Центар во Општината на Трети кат на ул.Светозар Марковиќ бр.1.

Ве молиме за состанокот да ги почитувате мерките препорачани од Владата на РСМ за заштита и превенција од КОРОНА ВИРУС-COVID 19.

За подетални потребни информации контактирајте го административниот службеник Мемедова Џулиета на телефон   078/338-180.

 

Со Почит

ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Градоначалник
Горан Трајковски

Shares