Известување за работно време на општинската администрација

Почитувани,

Од  22 март 2021 година (понеделник), администрацијата на Општина Делчево ќе работи во две смени и тоа:

  • Прва смена од 07:30 до 11:30 часот
  • Втора смена од 12:00 до 16:00 часот

Приемот на странки во граѓанскиот сервис центар и архива на Општина Делчево ќе се одвива во периодот од 07:30 до 15:30.

Поради моменталната состојба со Коронавирусот, Општина Делчево ја информира јавноста дека сите потребни информации и услуги граѓаните можат да ги добијат по електронски пат.

Е-пошта: info@delcevo.gov.mk

Телефон (централа): 033 411-550

Shares