Известување за масовна вакцинација во руралните средини

Се известуваат граѓаните на Општина Делчево,  дека од понеделник (12.07.2021 год.) почнува масовна вакцинација  во руралните средини и Општина Делчево. Вакцинацијата  е доброволна и бесплатна  и можат да ја примаат сите граѓани (здравствено осигурани и неосигурани) на  Општина Делчево  во вакциналните пунктови при ЈЗУ Здравствен дом –Делчево.

Населено место Датум за теренска вакцинација Час
 С.Тработивиште ( во здравствениот  пункт)            12.07.2021            8:00  до 11:00
 С. Разловци  ( во здравствениот пункт)            13.07.2021            8:00  до 11:00
 С.Вирче  ( во здравственит пункт)            14.07.2021            8:00  до 10:00
 С. Град( во  основното училиште)           15.07.2021            8:00  до 11:00
 С.Стамер ( во здравствениот пункт)           16.07.2021            8:00  до 10:00
 С. Звегор( во  основното училиште)           19.07.2021            8:00  до 11:00
  С. Габрово( во  основното училиште)           20.07.2021            8:00  до 11:00
Shares