ИЗВЕСТУВАЊЕ за доставување на полугодишни финансиски извештаи

Се известуваат сите спортски клубови, спортски здруженија, правни лица во областа на спортот и здруженија на граѓани кои имаат добиено и исплатено финансиска помош од Општина Делчево  да достават полугодишен извештај  за потрошени финансиски средства  согласно член 21 и член 45 од Правилникот за условите, начинот и постапката за доделување на финансиска помош на спортски клубови, спортски здруженија, правни лица во областа на спортот и здруженија на граѓани (Сл.гласник на Општина Делчево бр.2/2018).

Образците за пополнување на полугодишните извештаи може да се преземе на следните линкови:

Образец -Полугодишен извештај грагански здруженија 2021

Образец-полугодишен извештај -спортски здруженија 2021

Shares