Соопштение

ЈКП Брегалница-Делчево ги известува своите корисници дека во периодот од 29.10.2021 до 16.11.2021 год. ќе врши собирање на растителниот отпад од дворните површини по следниот распоред:

-Ново Делчево од 29.10.2021 до 02.11.2021 год.

-Први и Втори реон, Стрелиште од 03.11.2021 до 05.11.2021 год.

-Трети реон,С.Расадник, М.Тито од 08.11.2021 до 09.11.2021 год.

-Милково брдо од 10.11.2021 до 16.11.2021 год.

За таа цел се повикуваат корисниците да го соберат и врзат растителниот отпад и да го остават до оградите на дворните места.

Shares