Известување до граѓаните за внимателно движење пред зградите Делчевчанка

Општина Делчево ги известува граѓаните за внимателно движење на потегот пред зградите Делчевчанка и Комерцијална банка, поради опасност од паѓање на дел од лимен покрив од зградата. Поради силниот ветер, дел од покривот на зградата се откачил и претставува опасност по безбедноста на минувачите.

Општина Делчево заедно со надлежните служби преземаат мерки за отстранување на откачениот дел од кровот, но тоа, засега, е онезвозможено поради висината и непристапноста до местото, каде  се наоѓа откачениот лим.

Поради тоа се извесуваат граѓаните за внимателно движење на овој потег.

Shares