СООПШТЕНИЕ Општина Делчево отвори донаторска сметка

Општина Делчево отвори донаторска сметка за собирање средства во хуманитарни цели.

Бројот на трансакциската сметка е: 100000000063095

Бројот на сметката на корисник е:  7200140320785N3

 Приходна шифра за правни лица 744111- Програма 00

Приходна шифра за физички лица 744211- Програма 00

ЕДБ 4009005108618

Средствата собрани на оваа сметка ќе бидат наменети за санација на штетите од природната непогода од поплави и град што го зафати Делчево на 8 јуни 2023 г. во попладневните часови

Пример за донации ПРАВНИ ЛИЦА:

Пример за донации ФИЗИЧКИ ЛИЦА:

Shares