СООПШТЕНИЕ за доделување локации-дрвени куќарки за угостителско-трговска дејност

По повод новогодишните и божиќните празници, Општина Делчево изврши уредување на градскиот парк во кој се поставени дрвени куќарки наменети за угостителско-трговска дејност. По тој повод, Општина Делчево доделува локации за вршење угостителска и трговска дејност. Локациите на куќарките се наоѓаат на следните места:

–   6 (шест) локации ( дрвени куќарки ) кои се наоѓаат пред бината во градскиот парк

–  Локациите ќе се доделуваат по принципот прв дојден прв услужен

Shares