ИЗВЕСТУВАЊЕ до спортски клубови, спортски здруженија, правни лица во областа на спортот и здруженија на граѓани кои имаат добиено и исплатено финансиска помош од Општина Делчево

Се известуваат сите спортски клубови, спортски здруженија, правни лица во областа на спортот и здруженија на граѓани кои имаат добиено и исплатено финансиска помош од Општина Делчево  да достават годишен извештај  за потрошени финансиски средства  согласно Правилникот за условите, начинот и постапката за доделување на финансиска помош на спортски клубови, спортски здруженија, правни лица во областа на спортот и здруженија на граѓани (Сл.гласник на Општина Делчево бр.2/2018).

Образците за пополнување на полугодишните извештаи може да се преземе на следниот линк.

Годишен извештај-граѓански здруженија

Годишен извештај-спортски здруженија

Shares