ПОВИК ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ НА ИНТЕРЕС ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ ПАМЕТЕН ГРАД

Во рамките на програмата BACID – Градење административен капацитет во Западен Балкан и Молдавија, со финансирање од Австриската агенција за развој и соработка и имплементирана од Австриската асоцијација на градови (AACT) и KDZ – Центар за истражување на јавната администрација (KDZ), во соработка со НАЛАС – Мрежа на асоцијации на локални власти на Југоисточна Европа (НАЛАС), ќе се развива ПАМЕТЕН ГРАДСКИ ПИЛОТ ПРОЕКТ – ГРИЖА НА СТАРИ ЛИЦА СО ДАЛЕЧИНСКИ МОНИТОРИНГ за ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО во СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА. КДЗ и НАЛАС се посветени на промовирање на општинската дигитализација и имплементации на системот за паметни градови за подобрување на квалитетот на животот на граѓаните. Ова е клучно за подобрување на квалитетот на политиките и реформите на локалната самоуправа, поттикнување на зголемена одговорност и олеснување на ангажманот на граѓаните во креирањето политики.

Ги покануваме сите заинтересирани компании да се пријават за реализација на оваа иницијатива за проектот Паметен град во Делчево.

Условите за работа и техничката спецификација се дадени на следниот ЛИНК:

 

Shares