Известување за собир на жителите од с. Ѕвегор

Врз основа на член 82 од Законот за локална самоуправа и член 85 од Статутот на Општина Делчево, Градоначалникот на Општина Делчево свикува:

                                                                     СОБИР НА ГРАЃАНИ

На ден 09.07.2024 година (вторник) се свикува Собир на жителите од с. Ѕвегор.

Собирот ќе се одржи во салата на Спомен домот АСНОМ со почеток во 11.00 часот.

Се повикуваат сите полнолетни лица кои според лична карта имаат живеалиште во с.Ѕвегор, да присуствуваат на собирот, со цел изнаоѓање решение за проблемот со водоснабдувањето.

 

                                                                       Општина Делчево

                                                                         Градоначалник 

                                                                        Горан Трајковски

Shares