ЈАВЕН КОНКУРС за Избор на најубаво уреден двор во Општина Делчево за 2021 година

Врз основа на Програмата за односи со јавноста и промоција на Општина Делчево (09-174/1), Општина Делчево распишува

PUBLIC COMPETITION

ia Избор на најубаво уреден двор во Оmunicipality of Delchevo за 2021 г.

 

Општина Делчево ги повикува граѓаните да учествуваат во изборот за најубаво уреден двор за 2021 г. и доколку ценат дека дворот пред нивната семејна куќа, станбена зграда или фирма заслужува да учествува во изборот, да поднесат пријава во рамките на Јавниот конкурс најдоцна до  01. 07.2021 г.

Со овој Конкурс, Општина Делчево ќе  избира најубаво уреден двор во две категории:

  1.  Individual housing;
  2.  Collective housing or institution and commercial building.

За најубаво уреден двор, предвидени се следните награди:

  1. Во категоријата –Индивидуално домување: прво место 10.000 ден; второ место 3.000 ден. и трето место 2.000 ден;
  2. Во категоријата колективно домување и стопански субјект наградата е 10.000 ден за најубаво уреден двор;

Разгледувањето на пристигнатите пријави и изборот на дворовите го врши соодветна Комисија формирана од градоначалникот на Општина Делчево, составена од претставници на вработените во Општина Делчево и ЈКП „Брегалница“-Делчево.

Пријавувањето се врши со пополнување пријава во Архивата на Општина Делчево, секој работен ден од 7,30 ч до 15.30 ч. или со електронски пополнета пријава на веб-страницата (delcevo.gov.mk). Конкурсот ќе трае од 17 мај до 01 јули 2021 година.

 

                                                                                                                          Municipality of Delchevo

                                                                                                                                Mayor       

                                                                                                                                       Goran Trajkovski            

Shares