About 800 thousand euros for Delchevo for reconstruction of streets

  • News

Во рамки на Проектот за поврзување локални патишта во РСМ” кој се реализира од Министерството за транспорт и врски со финансиска поддршка од Светска Банка, а со цел подобрување на локалната патна инфраструктура, на Municipality of Delchevo are assigned 781.714,36 евра.

Во рамките на овој проект, Општина Делчево во првата фаза аплицираше за реализација на потпроектите: реконструкција на ул „Орце Николов“ во должина од 500 м. со изградба на тротоари, реконструкција на ул. „Скопска“ во должина од 250 м. со изградба на тротоари, реконструкција на дел од ул „Острец“ во должина од околу 100 м. со изградба на потпорен ѕид и тротоари, како и изградба на стариот локален пат Делчево-Тработивиште во должина од 5,3 км заедно со инсталирање систем for open channel drainage and culverts.

Реконструкцијата на овие улици ќе придонесе кон значително подобрување на состојбата со патната инфраструктура во Општината, решавање клучни проблеми, а секако и подобар квалитет на животот на граѓаните, бидејќи станува збор за улици кои се доста фреквентни. Покрај општествената одговорност, проектот има за цел подобрување на пристапот на граѓаните до услугите и објектите од јавен интерес, како и зголемување на мобилноста и безбедноста во сообраќајот.

Shares