Одржан состанок на Иницијативниот одбор за конституирање Локално собрание на млади

  • News

Членовите на Иницијативниот одбор за конституирање Локално собрание на млади на Општина Делчево денеска го одржа својот прв работен состанок на кој се разговараше за улогата и задачите на Иницијативнот одбор и нивната соработка со Општината во креирањето на Локалното собрание на млади.

 Иницијативниот одбор заедно со Општина Делчево наредниот период ќе распише Јавен повик за членство во Локалното собрание на младиИзбраните делегати на Локалното собрание на млади ќе бидат поканso од Иницијативниот одбор да учествуваат на конститутивната седница, со која will заседава ИО заедно со одговорното лице на Општината. Повикот ќе биде отворен за сите младински организации, организации за млади, политички подмладоци, ученички и студентски организации и други облици на младинско здружување кои will ги исполнουν критериумите превидени во повикот. Повикот ќе биде објавен на веб-страницата и фб-страницата на Општината и ќе биде достапен за сите млади.

Shares