Прва посета на ЛАГ од Словенија на регионот

  • News

Со цел отпочнување соработка за реализација на проекти за подобрување на локалните услови за живеење, деновиве се оствари првата средба на претставници од   Општина Раденци и ЛАГ Прлекија од Република Словенија и претставници од ЛАГ Малеш и Пијанец. Средбата се одржа во Едукативниот центар во с. Негрево, а не неа  присуствуваа и градоначалниците на Берово, Пехчево и Делчево. Воедно на средбата  беа презентирани потенцијалите на регионот и досегашните активности на ЛАГ-от. Во рамки на работната средба беа детектирани и потенцијалните области на соработка, како и размена на искуства и знаење од страна на словенечките ЛАГ-ови кои во рамки на ЕУ се лидери во искористување на средставата и реализација на проекти за подобрување на локалните услови за живеење.

Shares