Започнаа градежните работи за изградба на медијатека во ООУ „Св.Климент Охридски“

  • News

Во ООУ „Св.Климент Охридски“ започнаа градежните работи за адаптација и пренамена на поtкровниот помошен простор во простор наменат за медијатека-библиотека.

Kориснаand површина од 274 м2 кој се наоѓа во поtкровјето на стариот реконструиран објект e отворен, без дополнителни прегради и досега се користеше како помошен простор за складирање непотребни материјали на училиштето и беше рационално искористенСо адаптацијаand и пренаменаand на таванскиот простор се предвидува  решение кое ќе овозможи поинакво и покорисно искористување на таванскиот простор што би било од корист на корисниците, односно учениците, наставниците и пресоналот на училиштето. Во новата медијатека ќе се вклучат нови создржини: библиотека, читална и простор за состаноци,  уметничко ателје со вклучени: музички инструменти и уметничко сликање, како и мултинаменски хол.

 Овој проект е финансиран од МОН и е со вреднот од 4,3 милиони денари, изведувач е АТРИУМ-ДООЕЛ од Вевчани.

Shares