Објавени конкурсите за општински стипендии

  • News

Општина Делчево денеска ги објави конкурсите за доделување општински стипендии за ученици и студенти. Согласно конкурсите, Општина Делчево и годинава ќе доделува 28 стипендии за ученици и за студенти во две категории. Стипендиите се неповратни и ќе се исплаќаат за период од девет месеци започнувајќи од јануари 2023 г. Висината на стипендијата зависи од категоријата на која аплицира средношколецот, односно 1 000 ден месечно за првата категорија и 1.500 денари месечно за втората, додека висината на стипендиите за студенти изнесува 2.000 денари месечно за првата категорија и 3.500 денари месечно за втората категорија.

This year, the Municipality of Delchevo awarded 18 student scholarships in two categories.

In the first category 10 student scholarships are provided for excellent students from II, III and IV year in the academic year 2020/2021 година, со континуиран просечен одличен успех од 4.50 до 5.00 и со примерно поведение и ученици чии родители се невработени, со ниски месечни примања или приматели на социјална помош. Висината на стипендијата изнесува 1.000 денари месечно, а ќе се доделува 9 месеци почнувајќи од месец јануари 2023 year;

In the second categoryThe Municipality of Delchevo awarded 8 scholarships to students from the high school "MM Brico" Delchevo who achieved particularly high success in learning that meet the requirements to be regular students from II, III and IV year in the school year 2022/2023 year, with continuous average excellent success from 4.50 to 5.00 and with exemplary behavior, as well as students who in the previous school year won at least one award in a single category for winning first, second or third place in national or regional competitions. The amount of the scholarship is 1,500 denars per month, and it is awarded for 9 months starting from January 2023 year;

This year it was awardedουν 10 scholarships for students studying at state universities in РRepublic of Northern Macedonia, in two categories.

In the first categoryMunicipality of Delchevo dseparates 6 scholarships for full-time students of all study years, except I (first), кои се жители на Општина Делчево и студираат на државните универзитети во РСМ, а се редовни студенти со континуиран успех над 8,00 кои не повторувале во текот на студирањето, студенти чии родители се невработени, со ниски месечни примања или приматели на социјална помош. Висината на стипендијата изнесува 2.000 денари месечно, а се доделува 9 месеци почнувајќи од месец jануари 2023 year.

In  the second category, Municipality of Delchevo awardedува 4 scholarships for full-time students of all study years, except I (first) who study at state universities in RSM and who have achieved particularly high success in their studies, full-time students of technical sciences and medical sciences from all study years except I (first), with continuous success of at least 8.00 and who did not repeat during their studies, full-time students of social sciences and art faculties of all study years, except I (first), with a continuous grade of at least 9.00 and who did not repeat during their studies.Висината на стипендијата е 3.500 ден месечно, а се доделува 9 месеци почнувајќи од јануари 2023 г.

The competition за доделување стипендии е објавен на општинската веб-страница, delcevo.gov.mk, и локалните медиуми. Потребните документи можат да се доставуваа по пошта и во Архива на Општина Делчево секој ден од 7.30 до 15.30 ч. Конкурсот е отворен до 6 декември 2022.

КОНКУРС за доделување на 18 стипендии на одлични ученици од СОУ „М.М.Брицо“ од II, III и IV година – 2022
КОНКУРС за доделување на 10 стипендии на студенти кои студираат на државните универзитети во Република Северна Македонија – 2022

Shares