Јавен повик за пријавување штети од природна непогода од поплави и град

СЕ ПОВИКУВААТ граѓаните на Општина  Delchevo кои имаат материјална штета предизвикаnа од невремето кое ја зафати Општина Delchevo на ден 08.06.2023 year, да поднесат пријава за проценка на штета во Општина Delchevo – Комисија за проценка на штети од елементарни непогоди (поплава), најдоцна до 23.06.2023 year.

Образецот на пријавата за штета можат да го подигнат од Eдношалтерската канцеларија во Oпштинта или да го симнат од веб-страницата на Општина Delchevo.

Кон пријавата во прилог да приложат:

·         копија од лична карта со изјава за користење на личните податоци потпишана од подносителот на барањето;

·         копија од трансакциска сметка

·         Application (Архива или од веб-страницата delcevo.gov.mk)

·         Изјави за штети ( Архива или веб-страницата на Општина Делчево)

Пријавувањето може да се врши во период од 10 дена, односно до 23.06.2023 година, секој работен ден од 7,30 ч до 15.30 ч.

За дополнителни информации може да се обратите кај Кире Цоневски, тел бр.078705513.

Shares