Одбрани најдобрите десет матуранти и првенецот на генерацијата во СОУ „М.М.Брицо“

  • News

Магдалена Георгиевска, ученичка од 4-2 клас во СОУ „М.М.Брицо“, е прогласена за првенец на генерацијата од завршните класови. Ова е одлуката на Комисијата составена од професори од училиштето која ценејќи ги постигнатите резултати и успех во досегашното образование, го одбра првенецот на генерацијата од завршните класови, како  and најдобрите 10 матуранти кои ќе добијат наградно патувањето низ Европа, награда која традиционално ја доделува Општина Делчево на 10-те најдобри матранти во СОУ „М.М.Брицо“.

По претходно спроведена постапка, критериуми, утврдени во Правилникот за истакнување , пофалување и наградување на ученици од страна на Комисијата формирана за таа цел во СОУ „М.М.Брицо“ беа избрани следните ученици:

1.       Магдалена Георгиевска, ученичка во 4-2 клас

2.       Дамјан Маневски, ученик 4-2 клас

3.       Симона Ќурчиска, ученичка во 4-1 клас

4.       Ина Мишева, ученичка во 4-2 клас

5.       Ива Ивановска, ученичка во 4-2 клас

6.       Теодора Тодоровска, ученичка во 4-2 клас

7.       Филип Петровски, ученик во 4-1 клас

8.       Дариа Спасевска, ученичка во 4-2

9.       Милена Ордева, ученичка во 4-2 клас

10.   Горјан Малешевски, ученик во 4-2 клас

Shares