Објавена Одлуката за избор на реонски инструктури за пописните региони

Државниот завод за статистика ја објави Одлуката за избор на реонски инструктури за пописниот регион бр 2, односно за општините Делчево и М.Каменица.

Одлуката е објавена и на посебната веб-страница  popis2021.stat.gov.mk  

Shares