Известување за јавна анкета за креирање на Буџетот на Општина Делчево за 2022 г.

Се известуваат граѓаните дека Општина Делчево објави јавна анкета со цел Вашите одговори да дадат насоки и предлози за креирање на Буџетот на Општина Делчево за 2022 гoдина.

By filling out this short form next LINK директно учествувате во креирањето на приоритетите и Буџетот на Општина Делчево за 2022 year.

Воедно, ги информираме граѓаните дека е во тек подготовката на предлог-програмите на Општина Делчево за 2022 г. по одделенија и сектори. Во таа насока, Општина Делчево ги охрабрува граѓаните да доставуваат предлози во писмена форма или на е-маил info@delcevo.gov.mk.

Also, планирани се средби со претставници од месните и урбаните заедници во општината, како и одржување форум на кој би учествувале сите заинтересирани граѓани, претставници од институции и од невладин сектор. За термините на одржување на овие средби дополнително ќе ве известиме.

Shares